รูปภาพของรัญชน์ แถวโสภา
จะเพิ่มไฟล์วิดีโอในรายวืชาได้อย่างไร ?
โดย รัญชน์ แถวโสภา - ศุกร์, 26 กันยายน 2014, 11:20
 

สวัสดีครับ  สำหรับหัวข้อนี้ผมจะพูดถึงการเพิ่มไฟล์วิดีโอที่เรามีอยู่เข้าไปในรายวิชา ซึ่่งก่อนหน้านี้หลาย ๆ ท่านอาจเจอปัญหาว่าไม่สามารถเพิ่มวิดีโอในรายวิชาได้  จากปัญหาดังกล่าวผมเลยทำการติดตั้งโมดูลที่ชื่อว่า  Kaltura  เพิ่มเข้าไป  ซึ่งเจ้า kaltura นี้ เป็นโมดูลสำหรับเพิ่มแหล่งข้อมูลรูปแบบไฟล์วิดีโอ โดยสามารถอัพโหลดวิดีโอได้หลายแฟตฟอร์ม แต่!! ไฟล์วิดีโอนั้นไม่ควรมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่จนเกินไปนะครับ หากใหญ่มาก ๆ เช่น ไฟล์ขนาด 200 MB - 1 GB ขึ้นไป จะไม่สามารถอัพโหลดได้ เนื่องจากต้องใช้เวลานานในการอัพโหลด และหากนานจนเกินไปเซิร์ฟเวอร์ให้บริการก็จะระงับการอัพโหลดครั้งนั้น ๆ (Time Out) ทั้งนี้ควรแปลงไฟล์วิดีโอที่มีขนาดใหญ่ ๆ ให้เล็กลงเสียก่อน  เช่น  ท่านมีไฟล์นามสกุล .avi  ขนาด  1 GB ควรแปลงไฟล์ให้เล็กลง อาจใช้โปรแกรม Adobe Encoder หรือโปรแกรมแปลงไฟล์วิดีโอทั่ว ๆ ไป โดยแปลงจาก .avi ให้เป็น .mp4 ไฟล์ที่ได้ จะมีขนาดเล็กลงมากราว ๆ 30 MB แต่ความละเอียดที่ได้ จะไม่ต่างจากเดิมนัก 

การเรียกใช้โมดูลนี้  สามารถเรียกใช้ได้ผ่านช่องทาง "เพิ่มแหล่งข้อมูล" ซึ่งขั้นตอนการใช้งานก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไร  ตามวิธีการดังนี้ครับ

1. เรียกใช้โมดูล Kaltura โดยเริ่มต้นที่คลิกเมนู "เปิดแก้ไขในหน้านี้" แล้วไปที่ "เพิ่มแหล่งข้อมูล" จากนั้นเลือก "Kaltura Video Resouce"

2. กรอกข้อมูล ข้อมูลทั่วไป --> Name (ชื่อวิดีโอ) , คำอธิบาย ,  Video --> เลือก Upload media or record from webcam , คลิกปุ่ม "Add Media"

3. หลังจากที่คลิกปุ่ม "Add Media" จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้อัพโหลดไฟล์วิดีโอขึ้นมา  ให้ทำการเลือกเมนู "Upload"  จากนั้นคลิกปุ่ม "Browse" เพื่อเลือกไฟล์ที่จะอัพโหลด

4. เลือกไฟล์วิดีโอ  จากนั้นคลิกปุ่ม "Open"

5. ในขั้นตอนนี้ โปรแกรมจะปรากฏรายการชื่อพร้อมขนาดไฟล์วิดีโอที่เราจะอัพโหลด ให้คลิกปุ่ม "Upload" จากนั้นรอสักครู่ จนกว่าจะอัพโหลดสำเร็จ โดยสังเกตจากแถบแสดงสถานะและตัวเลข % การอัพโหลด

 สังเกตุแถบแสดงสถานะการอัพโหลด

เมื่อการอัพโหลดสมบูรณ์ 100% แล้ว โดยสังเกตจาก Status ที่ปรากฏหน้ารายการไฟล์วิดีโอจะขึ้น "Done" ให้คลิก "Next" เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

6. ขั้นตอนนี้ เป็นการกำหนดรายละเอียดของวิดีโอ โดยให้กรอก Title , Tags , Description จากนั้นให้คลิกปุ่ม "Next"

7. ขั้นตอนนี้ ให้คลิกที่ปุ่ม "บันทึกและกลับไปรายวิชา" หรือจะคลิกปุ่ม "บันทึกและแสดง" ก็ได้ 

ปรากฏรายการวิดีโอที่อัพโหลด

 

เมื่ออัพโหลดสำเร็จแล้ว จะยังเปิดวิดีโอไม่ได้ในทันที ต้องรอให้โปรแกรมทำการ Convert วิดีโอก่อน ใช้เวลาประมาณเกือบ ๆ 5 นาที เมื่อเสร็จทุกขั้นตอนแล้ว ก็จะได้ วิดีโอดังรูป