หมวดหมู่ย่อย
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาเคมี
 •  

  ชื่อหน่วย

   

  1

  ประเภทและชนิดของเครื่องสูบ-อัดลม

   

  2

  ขนาดมาตรฐานข้อบังคับ  รหัส

   

  3

  กรรมวิธีการคำนวณกำลังและเฮด แรงม้าประสิทธิภาพ

   

  4

  การเลือกและทดสอบระบบเครื่องสูบ

   

  5

  การติดตั้งเครื่องสูบและเครื่องอัดลม

   

  6

  กรรมวิธีการบำรุงรักษาเครื่องสูบ-อัดลม

   

  ลงทะเบียนด้วยตนเอง: Pump&Compressor[อ.กษิดิ์เดช/วข.ขอนแก่น]