• ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อแนะนำในการเข้าใช้งานระบบ

  สำหรับอาจารย์ผู้สอน

  สำหรับอาจารย์ผู้สอนท่านใดที่ยังไม่มีบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการตามขึ้นตอนดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 ขอใช้บริการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถดำเนินการโดยผ่านระบบจัดการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ http://www.rmuti.ac.th/network/account/ และเดินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในระบบ
  ขั้นตอนที่ 2 หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้วอาจารย์สามารถใช้ชื่อผู้ใช้(user) และรหัสผ่าน(password) ของบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ RMUTI LMS ได้ทันที

  สำหรับนักศึกษา
  สำหรับนักศึกษาใหม่ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1 ขอใช้บริการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถดำเนินการโดยผ่านระบบจัดการบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ http://www.rmuti.ac.th/network/account/
  ขั้นตอนที่ 2 หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้วนักศึกษาสามารถใช้ชื่อผู้ใช้ (user) และรหัสผ่าน (password) ของบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ RMUTI LMS ได้ทันที

  **หากมีปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ ที่โทรศัพท์ 097-1526324 หรือ 2870-2 (VoIP)


 • ข้อแนะนำสำหรับอาจารย์ที่ต้องการเปิดรายวิชาในระบบ LMS 
  สำหรับอาจารย์ที่ยังไม่เคยขอเปิดรายวิชา และอยากเปิดรายวิชาบนระบบ LMS เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในเทอมนี้ มีวิธีปฏิบัติดังนี้ครับ
   
  ขอสร้างรายวิชา
  ขั้นตอนที่ 1 ทำการ login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ username และ password บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของท่านเอง
  ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นไปที่ เมนูแบนเนอร์ "อาจารย์สร้างรายวิชา" ซึ่งจะอยู่บนหน้าจอด้านซ้ายมือของท่าน 
  ขั้นตอนที่ 3 ทำการกรอกข้อมูล "คำขอสร้างรายวิชา" และต้องกรอกให้ครบถ้วน ตรงตามแบบฟอร์มและตัวอย่างด้วยนะครับ
  ขั้นตอนที่ 4 เมื่อแน่ใจว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ก็คลิกปุ่ม "ขอสร้างรายวิชา" จากนั้นระบบจะส่งอีเมล์แจ้งมายังผู้ดูแลระบบเพื่อให้อนุมัติการขอเปิดรายวิชา 
  หลังจากที่ได้รับการขอเปิดรายวิชาเรียบร้อยแล้ว ท่านก็สามารถจัดการรายวิชา  เช่น สร้างแหล่งข้อมูล สร้างกิจกรรม สร้างแบบทดสอบ สร้างการบ้าน  ได้ตามต้องการ
  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก "คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์" หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ของแผนกงานอีเลิร์นนิ่งและเทคโนโลยีการศึกษาได้ที่ โทรภายใน 2870-2 (VoIP) หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ(รัญชน์ แถวโสภา) ที่ 097-1526324