• ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศผลการประกวดรายวิชาบนระบบ RMUTI LMS ดังนี้

  รางวัลชนะเลิศ อาจารย์นีรนุช กมลยะบุตร  รายวิชา เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการสื่อสารมวลชน

  รางวัลรองชนะเลิศ 1 อาจารย์ชารินี พรหมภักดี  รายวิชา Visual Programming

  รางวัลรองชนะเลิศ 2 อาจารย์อลงกรณ์ อัมพุช  รายวิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

  รางวัลชมเชย อาจารย์ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์  รายวิชา การถ่ายเทความร้อน

  รางวัลชมเชย อาจารย์นิพนธ์ พิมพ์เบ้าธรรม  รายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป


  หมายเหตุ ติดต่อรับรางวัลได้ที่ แผนกงานอีเลิร์นนิ่ง โทร 2883 หรือ 091-015-2444

 • ข้อแนะนำสำหรับอาจารย์ที่ต้องการเปิดรายวิชาในระบบ LMS 

  สำหรับอาจารย์ที่ยังไม่เคยขอเปิดรายวิชา และอยากเปิดรายวิชาบนระบบ LMS เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในเทอมนี้ มีวิธีปฏิบัติดังนี้ครับ

  ขอสร้างรายวิชา

  ขั้นตอนที่ 1 ทำการ login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ username และ password บัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ตของท่านเอง

  ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นไปที่ เมนูแบนเนอร์ "อาจารย์สร้างรายวิชา" ซึ่งจะอยู่บนหน้าจอด้านซ้ายมือของท่าน 

  ขั้นตอนที่ 3 ทำการกรอกข้อมูล "คำขอสร้างรายวิชา" และต้องกรอกให้ครบถ้วน ตรงตามแบบฟอร์มและตัวอย่างด้วยนะครับ

  ขั้นตอนที่ 4 เมื่อแน่ใจว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ก็คลิกปุ่ม "ขอสร้างรายวิชา" จากนั้นระบบจะส่งอีเมล์แจ้งมายังผู้ดูแลระบบเพื่อให้อนุมัติการขอเปิดรายวิชา 

  หลังจากที่ได้รับการขอเปิดรายวิชาเรียบร้อยแล้ว ท่านก็สามารถจัดการรายวิชา  เช่น สร้างแหล่งข้อมูล สร้างกิจกรรม สร้างแบบทดสอบ สร้างการบ้าน  ได้ตามต้องการ

  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก "คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์" หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ของแผนกงานอีเลิร์นนิ่งได้ที่ โทรภายใน 2880-3 หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ(รัญชน์ แถวโสภา) ที่ 091-0139975

 • เชิญสมาชิกระบบร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านช่องทาง Social Network ครับ