กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์  หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ในการผลิตรายการ  การเตรียมการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการเตรียมการถ่ายทำในสตูดิโอและนอกสถานที่  เพื่อใช้สำหรับการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์  ทั้งประเภทรายการสดที่ถ่ายทำในสตูดิโอและรายการที่ผ่านกระบวนการผลิตโดยมีการบันทึกเทป  ตัดต่อภาพและเสียง