ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา สภาพแวดล้อม อิทธิพล เนื้อหา รูปแบบของศิลปะ การสร้างสรรค์งานด้านศิลปะของยุคต่างๆ ในแถบตะวันตก และแนวคิดที่มีในการออกแบบ การพัฒนาการของการออกแบบอุตสาหกรรมก่อนและหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการ การขึ้นรูปแป้นหมุน อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการขึ้นรูป กระบวนการเตรียมดิน และวิธีการนวดดิน การบังคับดินให้อยู่ศูนย์กลางของแป้นหมุน การสร้างรูปทรงพื้นฐาน เช่น ทรงกระบอก ทรงลูกบอล วิธีการขูดแต่งผิวและก้น วิธีการตัดงานออกจากแป้นหมุน

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาการขึ้นรูปด้วยมือ อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการขึ้นรูป กระบวนการเตรียมดิน และวิธีการนวดดิน การขึ้นรูปด้วยวิธีบีบ วิธีขด วิธีทำให้เป็นแผ่น วิธีประติมากรรม กระบวนการสร้างสรรค์เทคนิคและวิธีการตกแต่ง การเคลือบผลงาน