เธเธฑเธ?เธŸเธฑเธ™ รายวิชานี้เป็นการศึกษาถึงหลักการของระบบสื่อสารแบบต่างๆ เธขเธดเน‰เธก
ศึกษาหลักการส่งข้อมูลเชิงแสง
รายวิชา (04-610-312 ปฏิบัติไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor Laboratory)) โดยมีเนื้อหาดังนี้ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์แบบแผ่นพิมพ์เดี่ยว, ชุดคำสั่งการโอนย้ายข้อมูล, ชุดคำสั่งคณิตศาสตร์และลอจิก, ชุดคำสั่งเกี่ยวกับสแตกค์และโปรแกรมย่อย ,ชุดคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรมหน่วงเวลา, การใช้งาน 8255 , การใช้8255 ติดต่อกับอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต,การใช้ไอซี PCF8574 เป็นพอร์ตขนาน , การใช้ไอซี PCF8591แปลงสัญญาณอนาลอกกับดิจิตอล, การใช้ไอซี MAX7219ขับแอลอีดีแบบดอทแมททริก,การใช้ไอซี ULN 2003 และ PCF8574 ขับสเตปปิงมอเตอร์ , การวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล, การต่อขยายหน่วยความจำและพอร์ต, การต่อขยายพอร์ตเข้ากับ MCS-51
การศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (อ.วัชรพล นาคทอง)